Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Οδός 55- Οδός 55 7"

Real fresh music by Οδός 55. Here's their new 7" single released once again by Eirkti. The great synths from Athens are back and they're sharing their music with everyone for a "price we name". The single's description:
"From the noisy guideposts’ mystery
to the walking-on-limits of the invisible wakeful and again…

Long before the end of colored light’s merciless percussions in the sky, long after the juvenilia plans for survival amid sound... coast continues washing up vigil in storm, continues washing up alertness within a confusing warren. Taking over from the self-titled album’s nervous musical compositions (2012), Οdos 55 resurface analogous tension yet, generating a transition from mystery to reflective elation and vice versa. Two new tracks…, two new points within the plane of electro-synthetic wandering that recount minimalism. First, “Από την άκρη της νύχτας”, (i.e., From the edge of the night), an electronic composition that slowly roams its reasoning-sowing message while stretching sounds, extending ambiances. Following, the track entitled “Ο αόρατος άνθρωπος” (i.e., The invisible man), a straightforward sample of minimalistic punk, accordingly framed in noisy maneuvers. Available in a limited edition of 700 numbered black vinyl copies."

NOTE:Anyone that has browsed before at this blog,should have noticed that when I upload songs or albums that have Greek titles,I try to translate them to English,so that everyone can understand them and not only Greeks.Yet some of them cannot be translated,because some words and/or expressions can only be understood in Greek.Therefore these bits have remained as they were.

Tracklist:
1. Από Την Άκρη Της Νύχτας (From The Edge Of The Night)
2. Ο Αόρατος Άνθρωπος (Live, 1ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 23/2/13)  [The Invisible Man (Live at 1ος Όροφος -1st Floor-, Thessaloniki, 23/2/13)]
Download

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου